ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΑΔΑΣ

Ίδρυση:             1959

Χρώματα:          Λευκό - Μπλέ

Έδρα:                 Γήπεδο Δ.Δ. Μάνης

Ιστοσελίδα:       https://ethnikosmanis.webnode.com

e-mail:                ethnikosmanis@hotmail.gr

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:           Κελεσίδης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος:     Τραμπίδης Δημήτριος

Γραμματέας:        Γκασίδης Δρόσος

Ταμίας:               Μαργιωτούδης Αλέξανδρος

Μέλος:                Γκιντίδης Κωνσταντίνος

Μέλος:                Τζιακίδης Ηλίας

Μέλος:                Φουτσιτζής Γεώργιος