Φιλικά

14-08-2010    ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΜΑΝΗ

                               3       -    2

 

21-08-2010    ΛΑΒΑΡΑ - ΜΑΝΗ

                            2      -     1

 

25-08-2010   ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΜΑΝΗ

                             1         -     3

 

28-08-2010     ΜΑΝΗ  -  ΡΙΖΙΑ

                            2     -      3

 

01-09-2010     ΜΑΝΗ - ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ

                            4    -       1

 

12-09-2010     ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ - ΜΑΝΗ

                                  8         -     3

 

22-12-2010     Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΜΑΝΗ

                                             2        -       2

 

29-12-2010    ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ - ΜΑΝΗ

                                   3      -     2

 

02-01-2011     ΜΑΝΗ - ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ

                            3   -     3