Φιλικά

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ - ΜΑΝΗ

            4        -      2

 

ΚΑΡΩΤΗ - ΜΑΝΗ

       5      -      0

 

ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ - ΜΑΝΗ

          5         -      0

 

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ - ΜΑΝΗ

          5          -     2