1η Αγωνιστική

2010-09-20 16:10

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου:

Βύσσα - Καρωτή            1-0

Οινόη - Ρίζια                 1-4

Λεπτή - Ασπρονέρι        0-4

Μεταξάδες - Καστανιές  3-1

Σαγήνη - Στέρνα           1-1

Χειμώνιο - Νεοχώρι      0-1

Ορέστης                   (ρεπό)

Πίσω