26η αγωνιστική

2011-03-28 13:16

 Τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου:

Στέρνα- Βύσσα              1-2

Νεοχώρι- Καστανιές      1-4

Μάνη- Ασπρονέρι          0-1

Σοφικό- Ρίζια                0-3ά.α.

Σαγήνη- Καρωτή            1-3

Μεταξάδες- Ορέστης      2-1

Λεπτή- Οινόη                 1-1

Ρεπό: Χειμώνιο

 

Πίσω