27η αγωνιστική

2011-04-03 17:45

 Τα αποτελέσματα του ομίλου:

Βύσσα-Καστανιές    3-2

Ασπρονέρι- Στέρνα  1-0

Ρίζια- Νεοχώρι            3-2

Καρωτή- Σοφικό        3-0ά.α.

Ορέστης- Χειμώνιο   5-0

Οινόη- Σαγήνη             1-0

Λεπτή- Μεταξάδες     0-3

Ρεπό: Μάνη

Πίσω