29η αγωνιστική

2011-04-11 19:13

 Τα αποτελέσματα του ομίλου:

Βύσσα-Ρίζια                   0-5

Καρωτή-Καστανιές    3-2

Ορέστης-Στέρνα          3-0

Οινόη-Νεοχώρι            0-1

Λεπτή-Μάνη                 2-2

Μεταξάδες-Σοφικό    3-0ά.α.

Σαγήνη-Χειμώνιο        1-0

Πίσω